Välkommen till en utbildning med ett patientfall inom lungcancer.

Fallet är framtaget av Meductus AB i samarbete med Andreas Hallqvist, Överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utbildningen genomförs i samarbete med MSD.

Fallet tar ca 8 minuter att genomföra. Du får omedelbar feedback på de val du kommer att göra i fallet. Du har dessutom möjlighet att i slutet beställa en sammanfattning av hur du och dina kollegor hanterat fallet. Denna sammanfattning skrivs av Andreas Hallqvist. 

Rätta svar i fallet markeras med grön färg.  Dina val markeras med bock √

Dina svar förblir anonyma och kan inte kopplas till dig, t.ex. via din e-postadress.

Lycka till!


Välj vilka grupper du tillhör nedan