Hej och välkommen till en kort utbildning inom hjärt-kärl/endokrinologi/blodfettsrubbningar.


Utbildningen är uppbyggd kring ett patientfall, Johan 38 år, som söker på vårdcentral efter att höga blodfetter identifierats via företagshälsovården. Fallet är producerat av Jonas Brinck, överläkare på Medicinsk enhet Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm i samarbete med Meductus AB. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Amgen.

 
Utbildningen tar ca 6 minuter att genomföra. Efter fallet får du möjlighet att få en sammanställning och kommentar, kring hur du och dina kollegor svarat, av Jonas Brinck.
Det är naturligtvis frivilligt och oavsett om du vill ha denna feedback eller inte så förblir alla dina val i utbildningen anonyma.

Lycka till!
Redaktionen på Internetmedicin


Välj vilka grupper du tillhör nedan