Välkommen till ett patientfall inom dermatologi!

Det riktas framför allt till dig som arbetar inom primärvården. Naturligtvis kan det även vara intressant för annan sjukvårdpersonal.

Fallet är utvecklat av dermatolog och docenMats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd.

Fallet tar cirka 7 minuter att genomföra. Dina svar i utbildningen är anonyma.

Rekommenderade svar i fallet markeras med grön färg. Dina val markeras med bock

Välj yrkeskategori och  Klicka på "Starta"-knappen nedan för att komma igång.

 

Utbildningen genomförs med finansiellt bidrag från Galenica AB.