Utbildning om torra ögon

Välkommen! Du har kommit till en patientfallsbaserad utbildning om torra ögon utvecklad framtagen av Meductus AB i samarbete med Tor Paaske Utheim, professor och ögonläkare, grundare av Öyehelseklinikken i Oslo. 

Det är en interaktiv utbildning som tar ca 10 minuter att genomföra belyser kliniska utmaningar ögonläkare ofta står inför avseende diagnostik och behandling av torra ögon.

Rätta svar i fallet markeras med grön färg.  Dina val markeras med bock √

Dina svar förblir anonyma och kan inte kopplas till dig, t.ex. via din e-postadress.

Framtagandet av utbildningen är finansierad av Théa Nordic AB. 

Vi hoppas du ska finna utbildningen lärorik!