Interaktiva patientfall på internetmedicin.se når fler

 

Kontakta oss så berättar vi hur det går till:
Eva Gymnander, eva.gymnander@internetmedicin.se, 073-578 65 44, Anita Thunell, anita.thunell@internetmedicin.se, 070-662 64 46
Fredrik Tedborn, fredrik.tedborn@meductus.se, 070-387 75 53, Magnus Klaesson, magnus.klaesson@meductus.se, 070-547 56 98

 

Varför patientfallsutbildning? 

 • Öka exponeringen
 • Förbättra engagemang och kunskap genom interaktivt lärande
 • Fokus på kliniska problemställningar som är relevanta både för sjukvård och företag.
 • Integrera ny vetenskaplig data eller riktlinjer i klinisk praxis 

Varför göra patientfallsutbildning via internetmedicin.se? 

 • Största webbplatsen för läkare och annan sjukvårdspersonal - här når du 96 % av Sveriges läkare
 • Högst trovärdighet - Internetmedicin anses mest trovärdig bland medicinska webbportaler. 
  Källa: TNS/Sifo/Navigare 2018, n=100 läkare
 • Meductus har 20 års erfarenhet av interaktiva medicinska utbildningar
 • Patientfall ger ny kunskap som kan omsättas i praktiken omedelbart
 • Ökad kunskap om hur läkare tänker och agerar i olika valsituationer

Vi garanterar resultat!

 • Garanterat antal svar - antal beroende på målgruppen
 • Redovisning av svar
 • Avslutande sammanfattning av expert
 • Ensamrätt inom vald indikation i fyra månader


Tillbaka till meducate.se