Hej och välkommen till en kort patientfallsutbildning om bröstcancer!

Patientfallet är utvecklat av Antonios Valachis, docent och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Camilla 62 år är en fiktiv patient som belyser behandlingsstrategier och aktuellt kunskapsläge både pre- och postoperativt för patienter med HER2-positiv bröstcancer  . 

Det tar 8-10 min att genomföra fallet. Du får direkt återkoppling med kommentarer kring alla handlingsalternativ du får ta ställning till. 

Rekommenderade svarsalternativ i fallet markeras med grön färg. Tänkbara alternativ markeras med orange färg. Dina val markeras med bock √. 

Fallet startar med en kort filmad introduktion av Antonios och efter fallet kommer han tillbaka med summerande kommentarer. 

Utbildningen är framtagen med ett ekonomiskt stöd från Pierre Fabre.

Starta fallet genom att ange vilken grupp du tillhör. Dina svar är självfallet anonyma.  

Vi hoppas du finner fallet lärorikt!  

 

Redaktionen på IM Meducate - en del av Internetmedicin