Enskild utbildning på distans

Ibland är det svårt att samla målgruppen både i tid eller rum. Med Meducate kan man även göra interaktiva utbildningsmoduler som genomförs på egen hand. Dessa blir oftast mindre omfattande än de som genomförs som grupputbildningar. För att målgruppen ska genomföra dem krävs att de konstrueras på ett sätt som stimulerar till eftertanke och tar upp rätt kliniska aspekter. Ofta görs de som korta patientfall där fakta integreras med besluts- och/eller kunskapsfrågor.

Svårt att nå ut till din målgrupp?

För många kan det vara svårt att nå ut med sin utbildning/patientfall till många. Meductus har därför påbörjat ett samarbete med Internetmedicin, som är Sveriges ledande portal för vårdpersonal.  I detta samarbete producerar vi utbildningar med patientfall som marknadsförs på Internetmedicin.se.

Gå gärna in på vårt infektionsfall som genomfördes av mer än 600 läkare på en månad.  Infektionsfallet 

Spara svaren och lär mer.

Genomförs utbildningen av många skapas även här en databas med anonyma svar som ger möjlighet att ge tillbaka till de som svarat samtidigt som det ger din organisation ny kunskap.