Katalysatorn för riktigt interaktiva presentationer

För många organisationer är det en sann utmaning att skapa presentationsmöten, eller säljmöten som verkligen aktiverar åhörarna. Blir det diskussion på mötet är det oftast en minoritet som är aktiva i diskussionen. Handen på hjärtat - ställs alltid frågorna som förberetts? Hur hanteras svaren ni får tillbaka?

Kvalitetsgarant

Med Meducate kan vi garantera att frågorna ställs och att alla deltar aktivt i mötet. Med ditt patientfall eller produktpresentation integrerad i Meducate får du och din organisation ett verktyg som både kan kvalitetssäkra kommunikationen och som kan höja behållningen för mottagarna. Det kan helt enkelt göra att ni når fram bättre. Samtidigt som ni får bättre kunskap om hur hur mottagarna svarar och tycker.

 

Mer interaktion - bättre utbyte

Det här kan lämpa sig för presentationer som används för större skaror mottagare eller som används många gånger. Rätt använd så kan den här metodiken ge bättre möten. Svaren från mötesdeltagarna samlas in anonymt och kan på aggregerad nivå ge intressanta insikter. Det kan i sin tur kan ge underlag för intressant återkoppling till de som svarat. Frågorna kan beröra allt från praxis och företeelser i sjukvården till behandlingsval i specifika situationer. Det viktiga är att hitta rätt nivå med relevanta frågor och svarsalternativ. 

Meductus hjälper er att komma igång och kan dessutom testa utformningen mot målgruppen. Rätt utformat skapas mervärde för alla parter.