Utbildning i klassrum, som symposium eller webbinar

Utbildning i grupp har flera fördelar. Bland annat för att det skapar interaktivitet och diskussioner kollegor emellan, vilket är mycket uppskattat. Det ger möjlighet att diskutera hur ny information och data kan användas i klinisk praxis. Detta leder till snabbare förändring i det dagliga arbetet.

Med eller utan handledare - Ofta genomförs utbildningarna med hjälp av kunniga läkare inom området som fungerar som handledare men man kan utforma utbildningarna så att de även kan genomföras av företagets egna personal.

Utbildningarna baseras på patientfall. Riktlinjer och evidens integreras på rätt ställe i materialet, för att öka förståelsen och acceptansen för ny data.

Utbildning genomförs med röstning via mobiltelefon (QR-kod) för att säkerställa alla deltagarnas engagemang. Det ger även möjlighet att delta och rösta på distans på ex webbinar. Svaren sparas anonymt och kan användas för att ytterligare öka och sprida ny kunskap. 

Utbildningarna i Meducate ger förutsättningar för att skapa varaktiga koncept med relevant innehåll som kan genomföras många gånger under lång tid. Det är enkelt att uppdatera innehållet efter behov.