En bra utbildning kräver kunskap

I Meductus värld är en utbildning bra när den överför ny kunskap till mottagaren på ett sådant sätt så att den nya kunskapen blir använd. Det vill säga leder till en förändring.

Interaktivitet - För att uppnå förändring i praktiken vet vi att det krävs hög nivå av aktivt deltagande. Vi arbetar därför mycket med metod och format som skapar interaktion, så att kursdeltagare bearbetar och diskuterar hur den nya kunskapen kan användas i klinisk praxis.

Syfte och mål - När Meductus producerar utbildningar har vi alltid en ordentlig genomgång med uppdragsgivaren om syfte och mål innan produktionen startar. Hur ser behoven ut och vad vill man uppnå?

Innehåll och format - Målsättningarna ligger till grund för hur utbildningens innehåll men även formatet. Ska det vara stora nationella möten med patientfall med mentometerknappar, eller mindre lokala klinikmöten? Faktainnehållet i utbildningen bör tillgodose både företagets behov och det behov som deltagarna har. Allt för att utbildningen skall attrahera kursdeltagare.

 

Meductus - lång erfarenhet av medicinsk utbildning kombinerat med teknisk plattform

Med vår tekniska plattform Meducate kan man själv skapa interaktiva utbildningar eller interaktiva kampanjer. Men vi hjälper gärna till. Även om arbetsverktyget är enkelt så kan det krävas erfarenhet för att disponera innehållet på ett pedagogiskt tilltalande vis för att få det resultat man önskar. Det har vi lång erfarenhet av.

Meducate är skräddarsytt för att man lätt ska kunna utveckla pedagogiska patientfall där kliniska problemställningar tydliggörs. Relevant fakta och riktlinjer integreras på rätt ställen. Allt för att skapa intressanta diskussioner med evidensbaserad uppbackning.

Strukturerad arbetsprocess - Meductus använder en strukturerad arbetsprocess. Den startar alltid med en workshop med uppdragsgivaren för att definiera målsättning och målgrupp för utbildningsinsatsen. 

Med experter - När vi producerar utbildningar gör vi det tillsammans med erfarna expertläkare inom området. Slutresultatet blir relevanta utbildningar med rätt nivå på frågeställningar och evidens.

Vi levererar färdiga utbildningar med hög nivå av interaktivitet. Om ni vill assisterar vi er både i den interna och externa lanseringen.

I Meducate sparas deltagarnas svar anonymt i en databas. Detta ger möjlighet att generera ny kunskap och insikter. Man kan till exempel samla in svar på frågor som rör både sjukvårdsstrukturell praxis och sådant som rör behandlingsval i specifika situationer. Svaren kan bli mycket intressanta för företaget och ger samtidigt möjlighet till värdefull återkoppling till deltagarna.

Meducate ger möjlighet till oändligt antal utbildningstillfällen i form av fysiska möten med små och stora grupper eller som helt digitala versioner som genomförs enskilt. Meducate kan appliceras i terapiområdesutbildningar men kan även integreras i ett presentationsmaterial för att höja deltagandet och det ömsesidiga utbytet.