Meductus

Meductus sprider kunskap och skapar ny kunskap inom det medicinska området. Det gör vi genom utbildningar och observationsstudier.

Utbildningar

Med mer än 30 års sammanlagd erfarenhet av att producera medicinska utbildningar inom mer än 20 sjukdomsområden vet vi att det krävs kunskap för att producera en bra utbildning. Det räcker inte med fakta via monolog. För att ta till sig ny kunskap och förändra vanor krävs aktivt deltagande och diskussion kollegor emellan. Varaktighet är en annan viktig framgångsfaktor. Det är några av de aspekter vi tar fasta på när vi utvecklar utbildningar för att göra dem effektiva.

Observationsstudier

Vi hjälper företag att fylla kunskapluckor och visa värde med sina produkter genom observationsstudier, eller sk real world data. Även här vet vi att engagemang är en nyckelfaktor för att sjukvården ska ta till sig ny data.

Läs mer om Meductus på företagets huvudsajt